در حال نوشتن کتاب بود، فکر می کرد و می نوشت. گفتم مقاله هم می نویسی؟

گفت: اساتید بعضی هاشون کتاب باز هستند بعضی ها مقاله باز و بعضی پست و مقام باز. من از دسته کتاب باز ها هستم.

گفتم: کتاب بهتره یا مقاله؟

گفت: مقاله اعتبار علمی خوبی داره اما  معمولا نه خیرش به کسی می رسه نه مشهور میشی  و نه پولی گیرت میاد. اما کتاب همه این خوبی ها رو با هم داره.

گفتم: کتابی که فروش داشته باشه باید چطور باشه؟

گفت: کتاب باید مخاطب داشته باشه باید نویسنده قشر خاصی رو در نظر داشته باشه و برای آنها بنویسه در غیر اینصورت حتی اگر خیلی خوب هم نوشته باشه ممکنه ضرر بده.

/ 0 نظر / 6 بازدید