ذهنیت مثبت

اینکه یکی از دوستانم که دانشجوی دکتری استاد بوده، چگونه موفق شده ۷ سال ذهنیت مثبت استاد نسبت به خودش رو بخوبی حفظ کنه برام بسیار شگفت انگیزه آن هم از فاصله ای نزدیک و در یک محیط پژوهشی دولتی که زیرآب زدن کاری عادی در آنجا محسوب میشه. خیلی ها دانشجوی استاد بودند و کارهای پژوهشی خوبی انجام دادند ولی هیچیک به اندازه او موفق نشدند. بدیهیست که بدست آوردن ذهنیت مثبت در دیگران مخصوصا شخص مافوق، کاری دشوار هست و نگه داشتن آن کاری بسیار دشوارتر و از دست دادنش فوق العاده راحت. وقتی خوب به حرکات اون دوستم فکر   می کنم احساس مسئولیتش بسیار بیشتر از بقیه بود طوری که تا کاری رو تمام نمی کرد و نتایج شفاف ارائه نمی داد کار جدیدی رو شروع نمی کرد. به اعتقاد من صرفا خوب عمل کردن سبب باقی ماندن ذهنیت مثبت نیست و این نگرش در ذهن دیگران به حدی آسیب پذیره که نگه داشتنش نیازمند مراقبت شدید هست.

/ 1 نظر / 5 بازدید