لذت از دیدگاه ارسطو

آیا لذت خوب است یا بد و طلب آن جایز است یا نه؟ اگر تامل کنیم لذت فعالیت قوای نفس است و هر قوه از قوای نفس که در زیباترین موضوع خود عمل کند فعل خود را بروز داده و آن همراه لذت است مثلا باصره فعلش دیدن و موضوع آن مرئیات است . پس هرگاه چشم در زیبائی ها عمل یعنی نظر کند فعل خود را به بهترین وجه صورت داده و التذاذ می یابد. پس البته لذت جایز و برای سعادت لازم است. اما لذایذ مختلف اند و مراتب دارند. همچنان که باصره از لامسه و سامعه از ذائقه اشرفند لذایذ آنها هم اشرف می باشند. پس اشرف لذایذ متعلق به اشرف اجزاء انسان یعنی عقل است که عمل او تعقل است و غایت مطلوب یعنی کمال سعادت است.

سیر حکمت در اروپا

محمد علی فروغی
/ 1 نظر / 17 بازدید
باران

سلام دوست خوبم ببخش که نتونستم تو این مدت به وبتون سر بزنم وب قبلیم حک شده نمیتونم دیگه آپ کنمش آدرس وب جدیدم اینه http://baranesarab.blogfa.com خوشحال میشم سر بزنی [گل]